Dickert Side Plate - Model# 1200SP Print
SIde Plates - L&R Side Plates

Dickert Side Plate

Dickert Side Plate

Side Plate for our Dickert lock.

  • Right Hand Only.
  • Brass or Steel.
  1. Model# 1200SP